Notification

×

Iklan

Iklan

Lakukan Amalan Ini Atas Izin Allah Mendatangkan Rezeki

Kamis, 06 Juli 2017 | 08:15 WIB Last Updated 2017-07-06T01:15:55Z
BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Untuk memenuhi kebutuhan hidup setia orang melakukan berbagai cara, bekerja keras untuk mendapat rezeki. Ada rezeki berupa materi dan non materi. Takwa adalah kunci untuk meraih rezeki, dengan takwa, Allah akan memberi jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkan), dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. (QS. At-Talaq:2-3).

Ada beberapa amalan takwa yang jika dilaksanakan dengan izin Allah akan mendatangkan rezeki dan kebahagiaan antara lain:

1. Banyak istighfar

Istighfar adalah pengakuan dosa seorang hamba di hadapan Allah yang menyebabkan Allah sayang kepada hamba-Nya. Rasulullah bersabda,”Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah SWT akan menghapuskan segala kedukaannya, menyelesaikan segala masalahnya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka.” (HR. Ahmad, Abu Daud, an-Nasa’i, Ibnu Majah dan al-Hakim dari Abdullah bin Abbas ra)

2. Menjauhkan diri dari maksiat dan dosa

Dosa bukan saja menyebabkan hati resah, bahkan menutup pintu rezeki. Rasulullah bersabda,”… dan seorang lelaki akan diharamkan baginya rezeki karena dosa yang dibuatnya.” (HR. at-Tirmizi)

3. Berbakti kepada orangtua

Rasulullah berpesan, barangsiapa yang ingin panjang umur dan ditambah rezekinya, hendaklah ia berbakti pada kedua orang tua dan menyambung tali silaturahim. Sebagaimana sabda Rasulullah,” Siapa berbakti kepada orangtuanya maka kebahagiaanlah buatnya dan Allah akan memanjangkan umurnya.” (HR. Abu Ya’ala, at-Tabrani, al-Asybahani, dan al-Hakim) dalam hadist lain juga disebutkan , “Apabila hamba itu tidak mendoakan kedua orangtuanya niscaya terputuslah rezeki daripadanya.” (HR. Hakim dan ad-Dailami)

4. Menolong orang lain

Berbuat baik kepada makhluk Allah merupakan perbuatan yang akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah:” Tidaklah kamu diberi pertolongan dan diberi reseki melainkan karena orang-orang lemah di kalangan kamu.” (HR. Bukhari) dalam hadist lain juga disebutkan,” Siapa yang menunaikan hajat saudaranya maka Allah akan menunaikan hajatnya…” (HR Muslim)

5. Menjalin silaturahim

Rasulullah bersabda,” Barangsiapa ingin dilapangkan rezekinya dan dilambatkan ajalnya maka hendaklah dia menghubungi sanak saudaranya.” (HR. Bukhari)

6. Senantiasa dalam kondisi suci (berwudhu)

Seorang badui menemui Rasulullah dan meminta petunjuk mengenai beberapa perkara termasuk ingin dimudahkan rezeki oleh Allah. Rasulullah bersabda,” Senantiasa berada dalam keadaan bersih (dari hadas) niscaya Allah akan memurahkan rezeki.” (HR. Sayidina Khalid al-Walid)

7. Perbanyak sedekah

Rasulullah bersabda pada Zubair bin Awwam,” Hai Zubair, ketahuilah bahwa kunci rezeki hamba itu di atas Arsy yang dikirim oleh Allah Azza wajalla kepada setiap hamba sekadar nafkahnya. Maka siapa yang memperbanyak sedekah kepada orang lain, niscaya Allah memperbanyak baginya. Dan siapa yang menyedikitkan, niscaya Allah menyedikitkan baginya.” (HR Daruquthni dari Anas ra)

8. Salat tahajud dan Dhuha

Dalam Alquran Allah SWT berfirman: “Daripada sebahagian malam, lakukanlah salat tahajud olehmu sebagai ibadah tambahan , semoga Tuhan engkau mengangkatmu ke tempat terpuji.” (QS. Al-Isra:79)

Dalam hadist disebutkan: “Wahai anak Adam, jangan sekali-kali engkau malas mengerjakan empat rakaat pada waktu permulaan siang (shalat Dhuha), nanti pasti akan Aku cukupkan keperluanmu pada petang harinya.” (HR. al-Hakim dan Thabrani)

9. Mensyukuri segala nikmat

Allah berfirman: “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku tambahkan nikmat-Ku, dan sesungguhnya jika kamu kufur, sesunguhnya azab-Ku amat pedih.” (QS. Ibrahim:7)

dan Allah SWT berfirman: “...dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” (QS. Ali Imran: 145)

10. Berikhtiar sekuat tenaga

Allah SWT berfirman: ”Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. al-Jumuah: 10)

11. Bertawakal setelah berusaha

Allah SWT berfirman: “ Barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan (keperluannya).” (QS. at-Thalaq:3) dalam sebuah hadist, Nabi Rasulullah SAW bersabda, “ Seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kamu diberi rezeki seperti burung diberi rezeki, ia pagi hari lapar dan petang hari telah kenyang.” (HR. Ahmad, at-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, al-Hakim dari Umar bin al-Khattab ra)

12. Banyak berdzikir dan berdoa

“Berdzikir atau mengingat Allah membuat hati tenang dan hidup terasa lapang. Firman Allah SWT: “ Orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” (QS. ar-Ra’du:28)

Dengan berdoa dan berdzikir membuat seorang hamba menjadi dekat dengan Allah SWT, bergantung dan mengharap pada rahmat dan pemberian dari-Nya. Hanya kepada Allah kita memohon, dan hanya pada Allah kita memohon pertolongan SWT.

Source:Sumber Hikmah
×
Berita Terbaru Update